0000-00-00 00:00:00

                    

 

ÇALIŞTAYA KATILIM ÇAĞRISI

 

 

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI,

23-24-25 Şubat 2018, KAYSERİ

 

 

Abdullah Gül Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile hazırlanan SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI  Türkiye sosyal bilimler araştırma alanında daha yetkin araştırma projeleri hazırlanması için gereken bilgi ve deneyim aktarımını gerçekleştirmeyi, geliştirilmekte olan projelere geri bildirim vermeyi ve  proje pazarlarındaki  başarılarını arttırmayı amaçlamaktadır.

 

Bu çalıştay, sosyal bilimlerde doktorasını bitirmiş ya da bitirmekte olan ve proje hazırlama eğitimi almak isteyen bütün akademisyenlere açıktır; deneyimli araştırmacıların yöneteceği bir izlekte araştırma projelerinin (1) kavramsallaştırma, (2) projelendirme, (3) bütçeleme ve (4) yürütme bölümlerini içeren sunuşlar ve tartışmalar içerecektir.

 

EĞİTMENLER :

 

Prof. Dr. Dilek Cindoglu, Abdullah Gül Üniversitesi, Sosyoloji

Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji

 

İlgilenenlerin aşağıdaki dökümanları en geç 12 Şubat tarihine kadar 2237proje2018@gmail.com adresine yollamaları beklenmektedir. Katılımcılara (300 TL ye kadar) faturalandırdıkları yol masrafları ve Kayseri’de kalacak yer ve öğle yemeği desteği sağlanacaktır.

  1. CV
  2. Araştırma Projesi Önerisi (konu-kapsam-literatür ve metodoloji kısımlarından oluşan, 5 sayfa)

Katılım sınırlı sayıda olacağı için değerlendirmeler başvuru sırasına göre yapılacaktır.

 

Katılımcılar 14 Şubat 2018 de bilgilendirileceklerdir.

 

 

 

 

Bu çalıştay, Abdullah Gül Üniversitesi ve TÜBİTAK 2237 Fonu ile desteklenmektedir.