İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI

              

Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez

Doktora: University of Exeter, Siyaset Bilimi, 2004

Araştırma Alanları: Çatışma Dinamikleri, Milliyetçilik, Kimlik Siyaseti ve Türk Siyasal Yaşamı