Dekan'ın görev tanımları için tıklayınız.

Dekan Yardımcısının görev tanımları için tıklayınız.

Fakülte Sekreterinin görev tanımları için tıklayınız.

Sosyoloji Bölüm Başkanının görev tanımları için tıklayınız.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanının görev tanımları için tıklayınız.

Psikoloji Bölüm Başkanının görev tanımları için tıklayınız.

Bölüm Başkan Yardımcılarının görev tanımları için tıklayınız.

Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi görev tanımları için tıklayınız.

Araştırma Görevlisi görev tanımları için tıklayınız.

Dekan Özel Kalem görev tanımları için tıklayınız.

Bölüm Sekreteri görev tanımları için tıklayınız.

Taşınır Kayıt Yetkilisi görev tanımları için tıklayınız.

Yazı İşleri Personeli görev tanımları için tıklayınız.

Mali İşler Personeli görev tanımları için tıklayınız.