Araştırma Görevlisi Atama iş akış şeması için tıklayınız.

Bölüm Başkanı Atama iş akış şeması için tıklayınız.

Bütçe Planlama iş akış şeması için tıklayınız.

Devir Yoluyla Malzeme Çıkış iş akış şeması için tıklayınız.

Devir Yoluyla Malzeme Sisteme Giriş iş akış şeması için tıklayınız.

Doğrudan Temin iş akış şeması için tıklayınız.

Fakülte Disiplin Kurulu Gündeminin Görüşülmesi iş akış şeması için tıklayınız.

Fakülte Kurulu Oluşturulması iş akış şeması için tıklayınız.

Fakülte Yönetim Kurulu Gündeminin Görüşülmesi iş akış şeması için tıklayınız.

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu iş akış şeması için tıklayınız.

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu iş akış şeması için tıklayınız.

Görev Süresi Uzatımı iş akış şeması için tıklayınız.

Görevlendirme iş akış şeması için tıklayınız.

Öğretim Görevlisi Atama iş akış şeması için tıklayınız.

Ön Ödeme (Kredi - Avans) iş akış şeması için tıklayınız.

Sayım Devir İşlemleri iş akış şeması için tıklayınız.

Sürekli Görev Yolluğu iş akış şeması için tıklayınız.

Taşınır İşlemleri Zimmet iş akış şeması için tıklayınız.

Taşınır Tüketim Çıkış İşlemi iş akış şeması için tıklayınız.

Uzman Atama iş akış şeması için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama iş akış şeması için tıklayınız.

Yardımcı Doçent Atama iş akış şeması için tıklayınız.

Fakülte Sekreteri Atama iş akış şeması için tıklayınız.