Füsun AKDAĞ AYCİBİN

Dr. Öğr. Üyesi Füsun AKDAĞ AYCİBİN

Doktora: Ohio State University , ABD, Psikoloji, 1986
Araştıma Alanları: Örgütsel Davranış, Endüstriyel Psikoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi

Bilgiler

Armağan TEKE LLOYD

Dr. Öğr. Üyesi Armağan TEKE LLOYD

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

 

Bilgiler

Murat İNAN

Dr. Öğr. Üyesi Murat İNAN

Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri, Siyasi Temsil

 

Bilgiler

Özgür BALKILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALKILIÇ

Doktora: Wilfrid Laurier University, Kanada, Tarih, 2015
Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Toplumsal Hareketler, Marksizm ve Tarih, Yirminci Yüzyıl Türkiye Tarihi, Türkiye’de Sınıflar ve Sınıf Oluşumları, Türkiye’de Milliyetçilik ve Devlet, Erken Cumhuriyet Dönemi Kültürel Hayatı, Türkiye’de Sosyal Politika, Yoksulluk ve Göç

 

Bilgiler

Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Öğretim Görevlisi Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Master: Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı,2002
Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Kapasite Gelişimi, Avrupa Birliği, Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetimleri, Karar ve Yürütme Organlarının Oluşumu ve İşleyişi, Proje Döngüsü Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları, Gençlik Çalışmaları

Bilgiler

Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Araştırma Görevlisi İbrahim ALSANCAK

Master: University of Exeter, İngiltere, Kamu Yönetimi, 2013
Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Devam Ediyor)

 

Bilgiler