Rasim Özgür Dönmez

Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez

Doktora: University of Exeter, Siyaset Bilimi, 2004
Araştırma Alanları: Çatışma Dinamikleri, Milliyetçilik, Kimlik Siyaseti ve Türk Siyasal Yaşamı

 

Bilgiler

Murat İNAN

Dr. Öğr. Üyesi Murat İnan

Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri

 

Bilgiler

Armağan TEKE LLOYD

Dr. Öğr. Üyesi Armağan TEKE LLOYD

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

 

Bilgiler

Füsun AKDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Füsun AKDAĞ AYCİBİN

Doktora: Ohio State University , ABD, Psikoloji, 1986
Araştıma Alanları: Örgütsel Davranış, Endüstriyel Psikoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Bilgiler

Özgür BALKILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALKILIÇ

Doktora: Wilfrid Laurier University, Kanada, Tarih, 2015
Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Toplumsal Hareketler, Marksizm ve Tarih, Yirminci Yüzyıl Türkiye Tarihi, Türkiye’de Sınıflar ve Sınıf Oluşumları, Türkiye’de Milliyetçilik ve Devlet, Erken Cumhuriyet Dönemi Kültürel Hayatı, Türkiye’de Sosyal Politika, Yoksulluk ve Göç

 

Bilgiler


 • Füsun AKDAĞ AYCİBİN

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Celil Çelebi

   

  Doktora: University of Oregon, ABD, Siyaset Bilimi, 2016

  Araştıma Alanları: Türk Siyasal Yaşamı, Demokrasi ve Demokratikleşme, Yorumsamacı Araştırma Metotları

   

  Bilgiler

Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Öğretim Görevlisi Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)
Master: Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı,2002
Araştırma Alanları: Kapasite Gelişimi, Avrupa Birliği, Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetimleri, Karar ve Yürütme Organlarının Oluşumu ve İşleyişi, Proje Döngüsü Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları, Gençlik Çalışmaları

 

Bilgiler