Dekan Yardımcısı

Psikoloji Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Füsun AKDAĞ AYCİBİN

Doktora: Ohio State University , ABD, Psikoloji, 1986
Araştıma Alanları: Örgütsel Davranış, Endüstriyel Psikoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi

E-posta: fusun.akdag@agu.edu.tr

 
Dr. Öğr. Üyesi Murat İnan
Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri
 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan TEKE LLOYD 

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar   

E-posta: armagan.tekelloyd@agu.edu.tr

 
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALKILIÇ
 
Doktora: Wilfrid Laurier University, Kanada, Tarih, 2015
Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Toplumsal Hareketler, Marksizm ve Tarih, Yirminci Yüzyıl Türkiye Tarihi, Türkiye’de Sınıflar ve Sınıf Oluşumları, Türkiye’de Milliyetçilik ve Devlet, Erken Cumhuriyet Dönemi Kültürel Hayatı, Türkiye’de Sosyal Politika, Yoksulluk ve Göç
 
 

Öğretim Görevlisi İbrahim Hakan GÖVER

Doktora : Sosyoloji, Kırıkkale Üniversitesi, devam ediyor.
Yüksek Lisans   : Sosyoloji, Nevşehir Üniversitesi, 2013.
Araştırma Alanları: Uluslararasılaşma ve Küreselleşme, Sosyal Değişim, Sosyoloji Tarihi, Sosyal Psikoloji

E-posta: hakan.gover@agu.edu.tr

 

Araştırma Görevlisi Ceyda AYDOĞDU

Yüksek Lisans: Queen Mary University of London, Psikoloji, 2014
E-posta: ceyda.cihan@agu.edu.tr

 

Araştırma Görevlisi İbrahim ALSANCAK

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Devam ediyor
Yüksek Lisans:University of Exeter, Kamu Yönetimi, 2013
Araştırma Alanları:Yenilenebilir Enerji Politikaları
E-posta: ibrahim.alsancak@agu.edu.tr