Dekan

Prof. Dr. Dilek CİNDOGLU

Doktora: S.U.N.Y Buffalo (State University of New York at Buffalo), ABD, Sosyoloji, 1991
Araştırma Alanları: Çalışma Sosyolojisi, Göç, Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Tabakalaşma, Sanat ve Edebiyat Sosyolojisi
Websayfası: http://hss.agu.edu.tr/dilek-cindoglu

E-posta: dilek.cindoglu@agu.edu.tr

 

Dekan Yardımcısı

Psikoloji Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Füsun AKDAĞ AYCİBİN

Doktora: Ohio State University , ABD, Psikoloji, 1986
Araştıma Alanları: Örgütsel Davranış, Endüstriyel Psikoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi

E-posta: fusun.akdag@agu.edu.tr

 
Yrd. Doç. Dr. Murat İnan
Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri
 

Yrd. Doç. Dr. Armağan TEKE LLOYD 

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar   

E-posta: armagan.tekelloyd@agu.edu.tr

 

Öğretim Görevlisi İbrahim Hakan GÖVER

Doktora : Sosyoloji, Kırıkkale Üniversitesi, devam ediyor.
Yüksek Lisans   : Sosyoloji, Nevşehir Üniversitesi, 2013.
Araştırma Alanları: Uluslararasılaşma ve Küreselleşme, Sosyal Değişim, Sosyoloji Tarihi, Sosyal Psikoloji

E-posta: hakan.gover@agu.edu.tr

 

Araştırma Görevlisi Ceyda AYDOĞDU

Yüksek Lisans: Queen Mary University of London, Psikoloji, 2014
E-posta: ceyda.cihan@agu.edu.tr

 

Araştırma Görevlisi İbrahim ALSANCAK

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Devam ediyor
Yüksek Lisans:University of Exeter, Kamu Yönetimi, 2013
Araştırma Alanları:Yenilenebilir Enerji Politikaları
E-posta: ibrahim.alsancak@agu.edu.tr